Beginners- Gevorderdenorkest

Als de leerlingen zover gevorderd zijn dat zij de nodige noten en grepen op het instrument beheersen, dan is het de bedoeling om ze door te laten stromen naar het Beginnersorkest. Dit orkest speelt op de maandagavond vanaf 19.15 uur in het verenigingsgebouw. De groep leerlingen is aangevuld met leden uit de harmonie die graag muziek spelen.

Dat gebeurd onder leiding van dirigent Dim van den Berge, die met veel plezier en geduld de leerlingen laat samenspelen. Op deze manier wordt geleerd dat de klank van een muziekstuk is opgebouwd uit verschillende partijen en stemmen. Het is dus belangrijk dat de leerlingen precies weten wat voor partij op welk moment gespeeld dient te worden. Het luisteren naar elkaar is daarbij van groot belang. Na de eigen repetitie spelen de beginners het eerste deel van de Harmonie repetitie mee om zo geleidelijk in te stromen in het orkest

Dit zijn dan de eerste stappen om later door te stromen naar de Harmonie. Met veel plezier muziek spelen, dat staat bij het Beginnersorkest voorop!

You must be logged in to post a comment.